TL-Elektronic - Dělá vaše létání bezpečnější

Newsletter


Firemní logo a podmínky požítí

Logo TL elektronic můžete ve vaší firmě použít pro vaši firemní reklamu, literaturu a internetové stránky výhradně v souvislosti s marketingem a prodejem značkových výrobků TL elektronic. Každé použití loga TL elektronic musí být v souladu s pravidly uvedenými v tomto dokumentu. Na jakékoli použití loga TL elektronic logo se vztahují následující omezení:

  • Logo TL elektronic nesmí být použito na vizitky, odznaky, oděvy, klobouky nebo jakýkoliv typ oblečení, jako fyzické zobrazení na trávníku či znak na vozidle, nebo na jakémkoli předmětu či produktu obvykle používaném v souvislosti s identifikací společnosti. Jakékoliv výjimky musí být schváleny písemně společností TL elektronic.
  • Žádná osoba spojená s vaší společností nebo k ní přidružená nesmí dělat jakákoliv prohlášení, ať ústní, písemné nebo jiným způsobem v tom smyslu, že je zaměstnancem nebo zástupcem společnosti TL elektronic, nebo že vaše společnost má nějaké oficiální spojení nebo jiný vztah s TL elektronic. Jméno ani logo TL elektronic nesmí být použito způsobem, který by naznačoval nebo nechával dojem, že někdo spojený s Vaší společností, je zaměstnancem nebo zástupcem TL elektronic. Logo nebo jméno TL elektronic nesmí být použito způsobem, který by mohl mást třetí stranu ve smyslu příslušnosti k TL elektronic, který je po celou dobu nezávislou smluvní stranou.

Firemní logo - JPG (0,04 MB)

Propagační materiály

Propagační materiály TL elektronic můžete ve vaší firmě použít pro vaši firemní reklamu, literaturu a internetové stránky výhradně v souvislosti s marketingem a prodejem značkových výrobků TL elektronic. Všechny případné změny propagačních materiálů TL elektronic není možné provést bez předchozího schválení společnosti TL elektronic.

Katalog výrobků - PDF (3,09 MB)
Katalog výrobků GA - PDF (0,97 MB)
Leták k AmPadu - PDF (0,49 MB)
Rotax EMS Flydat - PDF (0,36 MB)
Rotax EMS Integra - PDF (0,31 MB)
Leták k Integře - PDF (0,60 MB)
Integra dvou-motorová - PDF (0,28 MB)
Integra s čínštinou - PDF (0,19 MB)
Snadné dálkové ovládání - PDF (0,36 MB)
Letový zapisovač - PDF (0,26 MB)